Aktualności

W planowanym terminie tj.: od 01.07.2017 do 31.08.2017 wpłynęło 8 formularzy rekrutacyjnych, które: 7 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji.

 

W planowanym terminie tj.: od 01.05.2017 do 30.06.2017 wpłynęło 15 formularzy rekrutacyjnych, które: 14 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji,  
1 formularz rekrutacyjny nie został przekazany do oceny ze względu na wcześniejszą rezygnację kandydata na Uczestnika Projektu.

 

W planowanym terminie tj.: od 01.04.2017 do 30.04.2017 wpłynęło 9 formularzy rekrutacyjnych, które: 9 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji,     

W planowanym terminie tj.: od 16.02.2017 do 31.03.2017 wpłynęło 16 formularzy rekrutacyjnych, które: 16 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 31.03.2017 r.

 

W planowanym terminie tj.: od 21.11.2016 do 15.02.2017 wpłynęło 71 formularzy rekrutacyjnych, które:

  • 68 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji,
  • 1 formularz rekrutacyjny nie został przekazany do oceny ze względu na wcześniejszą rezygnację kandydata na Uczestnika Projektu.
  • 2 formularze rekrutacyjne nie został przekazany do oceny ze względu na braki formalne.

 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 01 października 2016 roku rozpoczęło realizację projektu pn. „Czas na aktywizację Kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.